A M I P A

PER FER-SE SOCI/A:

Per fer-se soci de l'AMIPA es paga una única quota anual de 30,00 € per família.

S'ha de fer l’ingrés al compte corrent de l’AMIPA CEIP RODAMILANS a l’oficina de la Banca March de Sineu indicant el nom de l’infant i el curs.

ES74 2056 0011 8420 7266 0521

Dipositar una còpia del resguard de l'ingrés dins de la bústia de l'AMIPA que hi ha col·locada a l'entrada del centre.

L’AMIPA és una associació sense afany de lucre formada per mares i pares d’alumnes i situada en el mateix centre educatiu amb una missió: contribuir a la millora de la qualitat del sistema educatiu públic i de les condicions d’escolarització dels i les alumnes del centre.

El seu funcionament es basa en el diàleg i en la col·laboració amb els tots els sectors de la comunitat educativa.

L’AMIPA és un espai que ofereix a totes les famílies una oportunitat única per participar en la vida del centre i en l’educació que reben els nostres fills.

El suport de tots els pares i mares és fonamental perquè l’associació sigui més sòlida i participativa.

Des de l’AMIPA les famílies poden influir en l’educació de tots els alumnes i en la bona marxa de l’escola.