EQUIP DIRECTIU

DIRECTOR

Joan Gual Bergas

CAP D’ESTUDIS

Miriam Montes Guidux

SECRETÀRIA

Joana Mª Munar Vallespir

EDUCACIÓ INFANTIL

3 Anys A

Bàrbara Urbano Angel

3 anys B

Jéssica Torres Morcillo (Catalina Oliver Ripoll)

4 anys A

Antònia Maria Fons Salas

4 Anys B

Maria Magdalena Jordà Gelabert

5 anys A

Miquela Barceló Alzamora

5 Anys B

Maria Rosa Capó Tous

+1

Catalina Cirer Varquier

+2

Catalina Ribas Mas (Joana Mª Escandell Mir)

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

1r A

Antònia Real Horrach

1r B

Maria Beltran Amengual

2n A

Joana Maria Sureda

2n B

Maria Riutort Ribot

3r A

Antònia Ramis Amorós

3r B

Margalida Mestre Amengual

4t A

Antònia Torres Canet

4t B

Miquel Mascaró Pastor

5è A

Isabel Mayol Manera

5è B

Maria González Llompart

6è A

Maria José Campaner Díaz

6è B

Toninaina Santamaria Villalonga

EQUIP DE SUPORT

PT

Miquela Tugores Pons

Eva Casas Güell

AD

Míriam Montes Guidux

AL

Magdalena Mestre Ferriol

Suport

Margalida Darder Cañellas

EOEP

LLENGUA ESTRANGERA

ANGLES 1

Joana Maria Pérez Ferrer

ANGLES 2

Pilar Amengual Borràs

ANGLES 3

Maria González Llompart

EDUCACIÓ FÍSICA

EF 1

Jaume Bauzà Coll

EF 2

Toninaina Santamaria Villalonga

MÚSICA

Música

Estela Tortella Soler

RELIGIÓ

Religió

Ana Isabel Parrado Cidon