Menjador Escolar

Aquest curs seguim donant el servei de menjador escolar a totes les famílies que ho necessiten a partir del primer dia d'escola (Dilluns 12).

Les sol·licituds les podeu enviar al correu electrònic de l'escola: ceiprodamilans@gmail.com


MENJADOR ESCOLAR 2022-2023

RESTAURANT CAN ARABÍ S.L. és l'empresa que gestiona el menjador al nostre centre.

Els/les alumnes que vulguin quedar fixos hauran de domiciliar el pagament amb el full de domiciliació bancària lliurat per l'empresa. El Podeu descarregar al següent enllaç: fitxer

Els alumnes que vulguin quedar eventuals han de comprar un bloc de 5 tiquets (27,50 Euros). Han de fer una transferència al nº de Compte ES91 0061 0018 8700 5528 0117 Caixabank, i enviar o dur a secretaria una còpia de la transferència feta.

Normes de referència del pagament del menjador

FORMA DE PAGAMENT: DOMICILIACIÓ BANCÀRIA per l'alumnat que queda FIX.

* Les domiciliacions es passaran duran els 10 primers dies hàbils de cada mes.

* En cas de no pagar un rebut, s’enviarà una notificació a la família de l’alumne/a i una a la direcció del centre. Si en termini de 5 dies, a comptar des de l’entrega de la carta d’avís no s’ha pagat el rebut pendent, l’infant causarà baixa al servei de menjador.

* Per tornar a utilitzar aquest servei, haurà de pagar el total del deute i les despeses de devolució i l’alumne/a passarà al sistema de tiquet.

DEVOLUCIÓ DE FALTES JUSTIFICADES

Considerem com a falta justificada:

- Quan s’avisa a la persona encarregada del servei que el nin/a no quedarà a menjador aquell dia o altres dies; sempre s’hauria d’avisar abans de les 9:30h. del matí, abans de fer la comanda del menús. Preferentment al correu electrònic: ceiprodamilans@gmail.com o al Whatsapp.

- En cas que l’alumne/a no faci ús del servei per malaltia, durant el dia s’hauria d’avisar a la persona encarregada del menjador.

- La devolució d’aquests menús es farà el mateix mes i si no és possible el mes següent.

FORMA DE PAGAMENT: TIQUET

L’empresa RESTAURANTE CAN ARABI S.L. té l’obligació de respectar el caràcter confidencial de la informació a la qual tindrà accés com a conseqüència de l’execució del contracte.


El preu de cada menú fix es : 5,00 € que es farà per domiciliació bancària.

El preu del menú eventual es: 5,50 € que es farà per tíquet (així com s’ha explicat en el punt anterior)

El bloc de 5 tíquets serà de 27,50 €.

Hi haurà una rebaixa de 0,50 € al preu del menú, si l’infant surt del menjador a les 15:00 H.

Els tíquets es lliuraran a la bústia de menjador abans de les 9:25h. de cada dia. Han d’estar complimentades totes les dades.

Tindran validesa fins el darrer dia del curs escolar 2021-2022.


Horari del servei de menjador

El servei de menjador es donarà de 14:00 a 16:00 h. a partir del primer dia lectiu de setembre.

A partir de les 15'00h els pares i/o mares o persones autoritzades podran passar a cercar als alumnes que no tenguin signada l'autorització per sortir tot sols.

 • Els dinars del menús estan composts per un primer plat, un segon i un postre.

 • El nombre de monitors encarregats de la vigilància va relacionat amb el nombre d'alumnes adscrits, seguint la normativa vigent.

Els comensals eventuals i per a les anul∙lacions s'ha d'avisar a secretaria entre les 9:00 i les 9'30. (ceiprodamilans@gmail.com, Whatsapp)

REBUTS DOMICILIATS SEPA 2020-2021 RODAMILANS.pdf

NORMES DE FUNCIONAMENT DEL MENJADOR

 1. El menjador escolar és un servei escolar complementari que poden utilitzar els alumnes que ho necessitin.

 2. L’alumne/a que no respecti les normes de conducta podrà ser privat del servei de menjador durant un període de temps determinat.

 3. L’alumne/a s’haurà d’acostumar a menjar de tot (excepte si hi ha raons mèdiques).

 4. Les absències s’han de comunicar a la secretaria del centre (personalment o per telèfon) abans de les 9'15 h. especificant el dia o dies que no assistirà.

 5. Al rebut de final de mes només es descomptarà un màxim d'un 25% dels dies que estan apuntats.

Si a l’alumne se li concedeix beca NO se li descomptarà.

Entrades i sortides del menjador

 • El/la monitor/a anirà a cercar a la seva aula els/les alumnes d’educació infantil que queden al menjador.

 • Els d’educació primària es dirigiran al menjador tot sols, de forma tranquil·la i en ordre.

 • En acabar de dinar els/les alumnes podran fer els deures o jugar al pati, fins que venguin a cercar-los (a partir de les 15’15 h.). En tot moment, estaran vigilats per una monitora.

 • Els pares, quan venguin a cercar-los, tocaran el timbre i esperaran que el/la monitor/a surti a obrir la barrera.

 • Al mateix temps acompanyarà els/les alumnes fins a la sortida. En aquest moment els pares podran comentar qualsevol aspecte que considerin oportú amb el/la monitor/a.

Normes de conducta

 1. Es respectaran els mestres, el personal de menjador i els altres alumnes.

 2. Es respectaran els espais i els materials destinats a menjador i a temps lliure.

 3. Es respectaran els hàbits d’higiene i ordre que es donen.

Hàbits de neteja i orde

 1. Rentar-se les mans abans i desprès de dinar.

 2. Asseure's correctament a la taula.

 3. No tirar menjar a terra ni per damunt la taula.

 4. Netejar-se les dents desprès de dinar.

 5. Menjar i beure sense fer renous grollers.

 6. Fer els camins d’anada i tornada en ordre.

 7. Ajudar, si li demanen, a parar o llevar taula.

 8. Utilitzar els coberts per menjar.

 9. No aixecar-se de la taula.

 10. No cridar.

L’incompliment d’aquestes normes rebrà el mateix tractament que es recull a la normativa de "Conductes contràries a la convivència” incloses al Reglament de Règim Intern del P.E.C.