Menjador Escolar

Horari del servei de menjador

El servei de menjador es donarà de 14:00 a 16:00 h. a partir del primer dia lectiu de setembre.

A partir de les 15'30h els pares i/o mares o persones autoritzades podran passar a cercar als alumnes que no tenguin signada l'autorització per sortir tot sols.

 • Els dinars del menús estan composts per un primer plat, un segon i un postres.
 • El nombre de monitors encarregats de la vigilància va relacionat amb el nombre d'alumnes adscrits, seguint la normativa vigent.

Preus

 • Fixos 3, 4 o 5 dies: 5,90
 • Eventuals i 1 o 2 dies: 6'40

Els comensals eventuals i per a les anul∙lacions s'ha d'avisar a secretaria entre les 9 i les 9'15.


NORMES DE FUNCIONAMENT DEL MENJADOR

 1. El menjador escolar és un servei escolar complementari que poden utilitzar els alumnes que ho necessitin.
 2. L’alumne/a que no respecti les normes de conducta podrà ser privat del servei de menjador durant un període de temps determinat.
 3. L’alumne/a s’haurà d’acostumar a menjar de tot (excepte si hi ha raons mèdiques).
 4. Les absències s’han de comunicar a la secretaria del centre (personalment o per telèfon) abans de les 9'15 h. especificant el dia o dies que no assistirà.
 5. Al rebut de final de mes només es descomptarà un màxim d'un 25% dels dies que estan apuntats.

Si a l’alumne se li concedeix beca NO se li descomptarà.

Entrades i sortides del menjador

 • El/la monitor/a anirà a cercar a la seva aula els/les alumnes d’educació infantil que queden al menjador.
 • Els d’educació primària es dirigiran al menjador tot sols, de forma tranquil·la i en ordre.
 • En acabar de dinar els/les alumnes podran fer els deures o jugar al pati, fins que venguin a cercar-los (a partir de les 15’15 h.). En tot moment, estaran vigilats per una monitora.
 • Els pares, quan venguin a cercar-los, tocaran el timbre i esperaran que el/la monitor/a surti a obrir la barrera.
 • Al mateix temps acompanyarà els/les alumnes fins a la sortida. En aquest moment els pares podran comentar qualsevol aspecte que considerin oportú amb el/la monitor/a.

Normes de conducta

 1. Es respectaran els mestres, el personal de menjador i els altres alumnes.
 2. Es respectaran els espais i els materials destinats a menjador i a temps lliure.
 3. Es respectaran els hàbits d’higiene i ordre que es donen.

Hàbits de neteja i orde

 1. Rentar-se les mans abans i desprès de dinar.
 2. Asseure's correctament a la taula.
 3. No tirar menjar a terra ni per damunt la taula.
 4. Netejar-se les dents desprès de dinar.
 5. Menjar i beure sense fer renous grollers.
 6. Fer els camins d’anada i tornada en ordre.
 7. Ajudar, si li demanen, a parar o llevar taula.
 8. Utilitzar els coberts per menjar.
 9. No aixecar-se de la taula.
 10. No cridar.

L’incompliment d’aquestes normes rebrà el mateix tractament que es recull a la normativa de "Conductes contràries a la convivència” incloses al Reglament de Règim Intern del P.E.C.

Material necessari

Un necesser amb el nom, raspall de dents i dentífric (obligatori només pels alumnes de primària).

Un babero (obligatori només pels alumnes d’infantil).