Menjador Escolar

MENJADOR ESCOLAR 2023-2024

Aquest curs seguim donant el servei de menjador escolar a totes les famílies que ho necessiten a partir del primer dia d'escola (Dilluns 11).

Les sol·licituds les podeu enviar al correu electrònic de l'escola: menjador@ceiprodamilans.com

SES MADUIXETES CATERING és l'empresa que gestiona el menjador.

> Els/les alumnes que vulguin quedar fixos hauran de domiciliar el pagament amb el full de domiciliació bancària lliurat per l'empresa. 

Normes de referència del pagament del menjador dels fixos.

* Les domiciliacions es passaran durant el 1r dia de cada mes. Es paga abans de començar el més, no en haver passat el mes.

* En cas de no pagar un rebut, no podrà quedar al menjador.

* Quan no es faci ús del menjador no es retornarà el preu del menú.

* El preu de cada menú fix es : 7,00 € 

> Els/les alumnes que vulguin quedar eventuals han de comprar un bloc de 5 tiquets (38,50 Euros). Han de fer una transferència al nº de Compte  de l’empresa, i enviar o dur una còpia de la transferència feta a la Secretaria de l’escola.

El preu del menú eventual es: 7,70 que es farà per tiquet (així com s’ha explicat anteriorment).

Els tíquets es lliuraran a la bústia de menjador abans de les 9:15h. de cada dia. Han d’estar complimentades totes les dades.

Tindran validesa fins el darrer dia del curs escolar.

L’empresa SES MADUIXETES. té l’obligació de respectar el caràcter confidencial de la informació a la qual tindrà accés com a conseqüència de l’execució del contracte.

Número de compte per fer els ingressos és: ES19 2100 7962 4013 0017 6854 

Horari del servei de menjador

El servei de menjador es donarà de 14:00 a 16:00 h. a partir del primer dia lectiu de setembre.

A partir de les 15'00h els pares i/o mares o persones autoritzades podran passar a cercar als alumnes que no tenguin signada l'autorització per sortir tot sols.


Full d'inscripció a menjador SINEU 2023-2024.pdf

NORMES DE FUNCIONAMENT DEL MENJADOR

 Entrades i sortides del menjador

Normes de conducta

Hàbits de neteja i orde

L’incompliment d’aquestes normes rebrà el mateix tractament que es recull a la normativa de "Conductes contràries a la convivència” incloses al Reglament de Règim Intern del P.E.C.