Calendari escolar

FESTES LOCALS: 26 de Desembre i  25 d'Abril

DIES NO LECTIUS:  13 d'octubre, 4  de març  i  26 d'Abril

DIES FESTIUS


12 octubre: festa nacional

1 novembre: tots sants

6 desembre: constitució

8 desembre: immaculada

25 desembre: nadal

6 gener: reis

1 març: dia de les illes balears

1 maig: dia treballador


VACANCES


NADAL

 22 Desembre a 7 Gener

   

PASQUA

 28 de Març a 7 d’abril


FESTES LOCALS


26 Desembre

25 Abril

TOTAL:      176     Dies   lectius

FESTA ESCOLAR UNIFICADA

  29 de febrer


LLIURE DISPOSICIÓ

13 d'octubre

4 de març

26 d'abril