Calendari escolar

Resolució del conseller d'educació i Universitat de 9 d'abril de 2019 per la qual s'estableix el calendari escolar del curs 2018-2019 per als centres docents no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears .

BOIB núm. 47 d’11 d’abril de 2019.

DIES FESTIUS

12 OCTUBRE: Festa nacional

1 NOVEMBRE: Tots Sants

6 DESEMBRE: Constitució

8 DESEMBRE: Immaculada

25 DESEMBRE: Nadal

6 GENER: Reis

1 MARÇ: Dia de les Illes Balears

1 MAIG: dia Treballador


FESTES LOCALS

17 GENER

14 AGOST

VACANCES

NADAL

23 Desembre a 7 Gener

PASQUA

9 Abril a 19 Abril


FESTA ESCOLAR UNIFICADA

28 FEBRER


LLIURE DISPOSICIÓ

4 NOVEMBRE

2 MARÇ

4 MAIG