Escola matinera

El centre ofereix el servei d'escola matinera per a totes aquelles famílies que ho vulguin.

Inici: Primer dia lectiu.

Horari: 7'00 h. fins a les 9'00 h.

  • La inscripció i els pagaments es fan directament a través de l'empresa o la monitora.

  • Qui participa d'aquest servei i té entre 3 i 9 anys ha de dur tovalloletes.

  • Vetllam pel bon comportament dels participants; si qualcú no compleix les normes de convivència establertes, podrà ser expulsat d'aquest servei.


info + inscripció ESCOLA MATINERA CEIP RODAMILNAS nou.pdf