Escola matinera

El centre ofereix el servei d'escola matinera per a totes aquelles famílies que ho vulguin.

Inici: Primer dia lectiu.

Horari: 7'30 h. fins a les 9'00 h.