Plans i Projectes

PROJECTE D’INNOVACIÓ PEDAGÒGICA

*Inclusió i metodologies actives: * Aprenentatge cooperatiu.* Tallers ( experimetns, costura, radiomilans, programació, hort, creativitat…).* Racons de matemàtiques i racons de llengües amb treball manipulatiu i real.* Ús de les TAC: Google Suite, Kahoot, Thatquiz, Code, l’Scratch, Edudigital, Pixton, makeblock...*Formació en centre.


DE LA TERRA AL CURRÍCULUM

* Hort escolar.* La botiga ecològica.* Tallers de cuina.* Selecció i recollida de residus.* Estalvi d'energia.* Botigueta de materials.* Berenars de fruita.


PROJECTE DE GESTIÓ DE QUALITAT I MILLORA CONTÍNUA.

El centre ha definit la qualitat com a part fonamental de la seva política i de la seva estratègia i ha adoptat els sistemes de gestió basats en la qualitat com a models de referència per la gestió del centre.


FONS DE LLIBRES

Es fonamenta en la reutilització durant quatre cursos escolars dels llibres de text pels/per les alumnes que es comprometen a fer-ne un bon ús.

* Reutilització de llibres de text. * Fons de contes d’educació infantil.


SOM COMUNITAT

* Trobades: L’escola que volem. * Trobades familiars. * Jornada de pares. * Cooperació per la Pau – Teatre fòrum. * Pla de convivència. *Pràctiques Restauratives. * Prevenció Assetjament escolar.


XARXIPÈLAG i TAC

* Pàgina web: http://www.ceiprodamilans.com/ * Blocs de les aules. * Site Ràdiomilans.* Google Suite: correu electrònic amb domini del centre per a cada alumne(Classroom, drive, documents, formularis google…). * Fons TAC (Tecnologies per a l’Aprenentatge i el Coneixement)


JOCS DE PATI

* Organització dels espais i jocs. * Tallers de millora.


EDUCACIÓ VIAL

* Policia Tutor. * Sessions Teòriques. * Parc Vial


ANIMACIÓ DE LA LECTURA

* Apadrinament lector. * Servei de préstec de llibres. * Bibliopati. * Visites a la biblioteca municipal.


FONS SOLIDARI

*Protocol d’ajuda per a les famílies que es troben en una greu situació econòmica o de vulnerabilitat social. * Berenars Solidaris. * Cursa Solidària AECC de Sineu.


PREVENCIÓ CIBERBULLYING

L’objectiu és conèixer què fer davant el ciberbullying, com prevenir-lo i les conseqüències d’un ús inadequat de les xarxes socials i internet.

* Xerrada del Servei de la Guàrdia Civil.

FESTES POPULARS

Celebració de les festes populars i tradicionals de les Illes Balears i del nostre poble:

Les Verges, Nadal, Sant Antoni, Sa Rua, Pasqua, Sant Jordi, Sant Marc, Festa de final de curs.


CENTRE EN PRÀCTIQUES DE LA UIB

Formam part dels centres col·laboradors amb l’UIB pels alumnes de magisteri, pràcticum I i II.


ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

Servei organitzat per l’APIMA del centre per donar cobertura horària els horabaixes i així facilitar la conciliació laboral de les famílies amb l’escola.