PROCÉS D’ADMISSIÓ


De l’1 al 12 de juny

Totes les sol·licituds s’han de presentar per via telemàtica a través del GESTIB (Aquesta manera és la més adequada i segura en el procés per la situació de crisi social i sanitària actual.) DNI, NIE, CLAVE O USUARI GESTIB.

Si és un canvi de centre escolar i no teniu accés al GESTIB s’ha de demanar la contrasenya al centre actual.

L’atenció al públic es farà via telefònica o via correu electrònic. (971 52 02 26 o ceiprodamilans@gmail.com)

En cas de que hagiu d’assistir al centre serà amb cita prèvia, portant guants, mascareta i bolígraf de casa.


Matrícula --> Del 14 al 21 de juliol 2020

Documents que s’han de portar:

  • Fotocòpia de la targeta sanitària.
  • Fotocòpia de la cartilla de vacunació.
  • 3 fotografies de carnet (si l’alumne és d’educació infantil).
  • En cas de separació o divorci, fotocòpia de la sentència judicial o conveni regulador, part Règim visites.

Documents per descarregar